top of page

CÍLE APPOK

 

OK Hledání společné cesty k znovuobnovení kulturního života v České republice

 

OK Hájení zájmů nezávislých promotérů a producentů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, a jejich navázaných dodavatelů a subdodavatelů           včetně OSVČ, DPP a DPD

 

OK Informování o postupu vlády ve věci náhrady škod pro všechny postižené subjekty

 

OK Společný postup a právnické zastoupení při jednání s vládou České republiky o pomoci našemu podnikatelskému segmentu

 

OK Mediální prezentace našich požadavků směrem k široké veřejnosti

 

OK Získání veřejné podpory pro naše požadavky

 

OK Vytvoření pracovní skupiny s příslušnými ministerstvy pro konkrétní jednání o změnách legislativy

 

OK Návrh termínů a podmínek na obnovení kulturních akcí

 

OK Účast zahraničních interpretů a výjezd našich umělců a technických pracovníků za hranice. Za jakých podmínek? Na pracovní pozvání?

 

OK Možnost posunout platbu daně za rok 2019 dohromady s rokem 2020 až v březnu resp. červnu 2021.

 

OK Po spuštění jakýchkoli akcí grantová pomoc pořadatelům na zabezpečení dostatečného množství ochranných pomůcek, desinfekce – z potřeby a na         základě nařízení státu

 

DLOUHODOBÉ CÍLE APPOK

 

OK Zrušení místních poplatků za pořádání kulturních akcí

 

OK Transparentní grantový systém na podporu kultury bez rozdílu žánru

 

OK Snížení DPH na kulturní a volnočasové aktivity

 

OK Zajištění větší transparentnosti a jednání o snížení poplatků autorských svazů

OK Možnost bezúročné půjčky pro promotéry a agentury na cashflow před pořádanou akcí např. na honoráře zahraničních umělců, na reklamu…

 

OK Státní garance pro pojišťovny za pojistné události způsobené epidemií, aby byly tyto pojistky umožněny

Dejte OK kultuře!

 

bottom of page