OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ Z 5. 5. 2020

Ministr kultury České republiky

PhDr. Lubomír Zaorálek

 

                                                                                                                                             V Praze dne 5. 5. 2020

Vážený pane ministře,

 

VÍCE NEŽ 250 TISÍC LIDÍ PRACUJÍCÍCH V KULTUŘE ČEKÁ NA JASNÉ VYJÁDŘENÍ VLÁDY

 

 

Kultura se díky nejasným rozhodnutím a často protichůdným vyjádřením vlády nachází ve stádiu klinické smrti. Jsou zrušeny všechny kulturní akce bez možnosti zavést speciální opatření, a přitom se lidé na základě zákona o shromažďování mohou shromažďovat bez omezení počtu účastníků. Jsou zavřená divadla a koncertní sály bez možnosti otevřít alespoň letní scény, a v hobby marketech je tlačenice. Jsou uzavřeny hudební kluby, ale fitness centra již fungují. Asociace promotérů a producentů APPOK žádá vládu o vysvětlení, a především o jasná pravidla spravedlivá pro všechny. Záchrana v podobě voucherů, jak bylo nabídnuto cestovním kancelářím, je pro segment kultury nevhodná, a může trochu pomoci maximálně pořadatelům některých hudebních festivalů. Okamžité vrácení DPH, které stát za neproběhlé akce vybral, by bylo mnohem účinnější pomocí.

 

Asociace promotérů a producentů – APPOK žádá vládu České republiky o jasné formulování plánu, kdy a za jakých podmínek bude možné obnovit fungování kulturních akcí a umění všech žánrů. Kultura se díky COVID-19 ocitla v krizi a aktuálně počítá souhrnné ztráty v miliardách korun. 

 

Finanční obrat kultury ročně přesahuje 300 miliard.

 

Tato částka je srovnatelná s ročním obratem výrobce Škoda Auto, který již má od státu jasně daný záchranný plán a auta se začala opět vyrábět i prodávat. Lidem pracujícím v kultuře zatím nikdo žádný plán nedal. Dokonce ani není jasné, s kým mají o své situaci jednat, protože ministerstvo kultury se chystá ze svého rozpočtu podporovat především státní divadla a galerie, a dále ty, kteří již v minulosti získali granty na svoji činnost. Znamená to tedy, že ti, kteří se dosud o sebe dokázali postarat, vzali na sebe veškerá podnikatelská rizika a stát o peníze nikdy nežádali, nyní nemají na podporu nárok? Dosud nebylo ani jednoznačně stanoveno, který resort se problémy firem a jednotlivců pracujících v kultuře zabývá.  

 

Herci a hudebníci mohou zveřejňovat svoji tvorbu na sociálních sítích a doufat, že jim lidé pošlou peníze. Co má dělat producent či promotér, osvětlovač nebo maskérka? 

 

V době karantény, kdy mnoho obyvatel této země zůstalo z bezpečnostních důvodů zavřeno doma, byla právě kultura – hudba, filmy, záznamy koncertů apod. jednou z mála vzpruh, která jim pomáhala celou situaci zvládnout. 

 

Čtvrt milionu lidí zůstává v nejistotě.

 

Více než 250 tisíc lidí, kteří českou kulturu vytvářejí, se ocitlo v naprosté nejistotě. Jsou v situaci, kdy nevědí, zda budou nuceni úplně změnit profesi, které se věnují desítky let. Postrádají jakékoliv informace, které by jim pomohly rozhodnout se, jak zabezpečí své rodiny.  

 

Zrušení většiny kulturních akcí má negativní ekonomický dopad jak na samotné producenty a promotéry, ale především na velmi početnou skupinu spolupracujících profesí – od umělců přes techniky, pořadatelskou a bezpečnostní službu, maskérky, kostymérky, tvůrčí pracovníky jako například scénografy, režiséry, choreografy, až po sezónní brigádníky, pro které je výdělek na kulturních akcích často jediným příjmem. V mnoha případech vzniká zásadní finanční ztráta ohrožující existenci celého spektra kulturních akcí, které často měly mnohaletou tradici a své pravidelné návštěvníky. Na mnoha těchto akcích se podílela i města, kterým kulturní akce přiváděly do regionu tisíce návštěvníků a tím i výdělek v mnoha jiných oblastech – ubytovací služby, gastronomie apod.

 

Vzhledem k nejasnostem s poskytováním podpory očekáváme v oblasti kultury značný nárůst nezaměstnanosti a lidí bez profesní perspektivy, kteří nenajdou žádné uplatnění.  Statisíce zaměstnanců a OSVČ pracovníků přišlo o práci ze dne na den a od 10. března 2020 dodnes čekají na zprávu, kdy se budou moci ke své práci vrátit. 

 

Zdraví je prioritou pro umělce i pořadatele – dodržování pravidel je zásadní

 

Víme, že situace je složitá na celém světě a zdraví nás všech je prioritou. Pracovní skupina APPOK složená z Janise Sidovského, Viliama Ďuriše, Jany Heřmánkové, Roberta Schaffera a dalších profesionálů zastupujících jak producenty a promotéry, tak výkonné umělce a technické profese, přichází s návrhy podmínek, které nabízí jako základ k jednání o možnostech dalšího uvolňování podmínek pro kulturní akce.

 

Jsme odhodláni na plno pracovat a kulturu zachránit. Máme připravena hygienicko-bezpečnostní opatření, která budeme na našich akcích striktně vyžadovat a dodržovat. Věříme, že kulturní akce mohou být pro své návštěvníky díky koordinaci pořadatelské služby bezpečnější než nekontrolovatelný dav v hobby marketech, či brzo otevřených obchodních centrech.

S úctou,

 

Pracovní skupina týmu APPOK

OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ Z 8. 4. 2020

Ministr kultury České republiky

PhDr. Lubomír Zaorálek

 

                                                                                                                                             V Praze dne 8. 4. 2020

Vážený pane ministře,

 

dovolujeme si Vás oslovit jménem Asociace promotérů a producentů v oblasti kultury.

 

Tato asociace vznikla s cílem zastupovat zájmy všech subjektů spolupracujících v oblasti kultury, zábavy

a volnočasových aktivit, jejichž potřeby jsou dlouhodobě přehlíženy nejen v návaznosti na krizová opatření vlády ČR v souvislosti s bojem proti šíření nemoci COVID-19.

 

Jsme promotéři a producenti, technici, osvětlovači, video operátoři, zvukaři, produkční, ale i lektorky dětských kroužků, průvodci na výstavách a také textaři a kreativci, kteří výstavy a zábavné show připravují. Pořádáme vzdělávací výstavy, koncerty domácích a zahraničních hvězd, muzikálová a divadelní představení, rodinné a hudební festivaly, provozujeme divadla, kluby, kulturní zařízení, bavíme, vzděláváme současnou i nastupující generaci. Pracujeme ve velkých i malých městech, přinášíme radost, vzdělání, poznání a zábavu pro všechny:

od dětí přes teenagery, dospělé až po seniory.

 

Naše práce nám přináší zisk, někdy ztrátu, jsme zvyklí myslet na horší časy a dělat si rezervy. Uvažujeme jako zodpovědní hospodáři. Všechny naše plány však vycházejí z toho, že máme tržby ze vstupného na naše akce,

a díky tomu můžeme smysluplně plánovat a dělat svoji práci. To bohužel skončilo.

 

V souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 a vyhlášením nouzového stavu jsme byli nuceni zrušit všechny akce

a uzavřít provozovny. Ze dne na den jsme přišli o veškeré zdroje svých příjmů. Zatímco v některých oborech se dá dále podnikat alespoň v omezeném režimu, my jsme museli ukončit činnost zcela a bezvýhradně.

 

Chápeme význam přijatých opatření učiněných v zájmu zachování veřejného zdraví, ale pokud nám nepomůže stát, zkrachujeme nebo se dostaneme do dluhů, z nichž se již za svých životů nevyplatíme. Naše týmy, naši zaměstnanci, naši partneři a dodavatelé, ti všichni přijdou o práci. Desetitisíce lidí se ocitnou v existenční nouzi

a České republice se na mnoho let vyhne kvalitní kultura.

 

Kultura je velmi zranitelným, a přesto nenahraditelným bohatstvím, které ve vyspělé společnosti vyžaduje zvláštní péči a ochranu. Tuto ochranu mu neposkytnou bezúročné půjčky nebo částečná náhrada mzdy. Odpovídáme nejen za naše zaměstnance a jejich rodiny, ale také za stav kulturní vzdělanosti celé společnosti.

 

Žádáme Vás tímto o zahájení jednání o záchraně kulturního života v České republice. Věříme, že se nám podaří najít alespoň částečné řešení současné katastrofální situace. Ať už to bude formou transparentního grantového systému, nebo formou dočasného či trvalého snížení nebo úplného zrušení městských poplatků z pořádání akcí, nebo snížení či dokonce zrušení DPH na vstupenky na kulturní a vzdělávací akce.

 

Vážený pane ministře, věříme, že i ministerstvo kultury již pracuje na záchranném plánu pro českou kulturu. Prosíme Vás proto, abyste nás pozval ke kulatému stolu, vyslechl nás a diskutoval s námi o možnostech, které by mohly být pro české produkce, producenty i všechny dodavatele záchranným řešením. Bez podpory vlády a státu velká většina z nás trvale vymizí z kulturního prostředí a nebude schopná dále poskytovat své služby národu a svým fanouškům.

 

Věříme, že naše jednání budou oboustranně úspěšná.

 

S úctou,

 

Za tým APPOK – Viliam Ďuriš

© 2020 APPOK